Rico Mascotas Del Sur


Rico Mascotas Del Sur

Rico Mascotas Del Sur

Rico Mascotas Del Sur

 

 

Rasa : Karzełek Teddy 

Barwa : Isabell w rysunku holenderskim 

Oczy : Brązowe  

Pochodzenie : Import Hiszpania